Čekáme na vernisáž

Pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. jsme ve Vlastivědném muzeu ve Slaném navrhli výstavu s názvem “13 km objevů” prezentující archeologický výzkum v místě budoucí dálnice mezi Slaným a Kladnem. Zatím však stále čekáme a těšíme se na otevření.