Jsme architektonické a designérské studio s více než 15-ti letou praxí zabývající se širokou škálou úkolů v oblasti navrhování domů, veřejných prostranství, interiérem a výstavnictvím. Zpracováváme všechny fáze projektové dokumentace, tedy od studie stavby až po realizační dokumentaci. Obstaráváme všechna povolení a vyjádření úřadů. Pomůžeme při výběru vhodného pozemku pro stavbu, výběru stavební firmy a můžeme zajistit i výrobu interiéru. Spolupráce s klientem je založena na naprosté důvěře a porozumění. Výsledný návrh vzniká v úzké spolupráci se stavebníkem a finální vzhled je společným dílem nás všech.


Ing. arch. Jan Tesař

ARCHITEKTURA, PROJEKTY, STAVBY, INTERIÉR

mobil: 725 038 573
e-mail: jan.tesar@muse-arch.com

 

Vzdělání:
Fakulta architektury VUT v Brně, ukončeno 2003
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV), 1999

 

​Praxe:
Zdeněk Trefil, architekt
Kuba – Pilař architekti
Burian – Křivinka architekti
Odile Decq et Benôit Cornette, Paris
PPHP (Soetersvaneldonk), Amsterdam

MGR. BARBORA TESAŘOVÁ, DIS.

VÝSTAVY A EXPOZICE

mobil: 724 662 569

e-mail: barbora.tesar@muse-arch.com

​Vzdělání:

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav archeologie a muzeologie

​Praxe:

Archiv města Brna

Moravský zemský archiv v Brně

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.

Realizace / Výstavy:

2010 – Janáčkovo divadlo Brno / Muž tří tváří: Vilém Veverka /hobojista, horolezec, fotograf/

2010 – Starý Smokovec, Tatranská galéria / Muž tří tváří: Vilém Veverka /hobojista, horolezec, fotograf/

2014/2015 – MZM Brno, Palác šlechtičen / Velká Morava a počátky křesťanství

2015 – Pražský hrad / Velká Morava a počátky křesťanství

2015 – Bratislavský hrad / Velká Morava a počátky křesťanství

2016 – Moravský zemský archiv v Brně/ Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

2017 – Zámek Kuřim / Kuřim – na spojnici cest. Stálá expozice

2018 – Moravský zemský archiv v Brně / Morava jako součást českého státu

2019 – Brno, Alfa pasáž / Společně na cestě k lidství. 100 let waldorfské pedagogiky

2020 – Vlastivědné muzeum ve Slaném / 13km objevů. Příběhy skryté pod zemí

Připravujeme:

2022 – Mikulčice / Velkomoravské Mikulčice virtuálně

2022 – MZM Brno, Pavilon Anthropos / Archeologie z nebe

2022 – Hukvaldy / Rodný dům Leoše Janáčka, stálá expozice

2023 – Praha, Galerie Věda a umění Akademie věd ČR / Velkomoravské Mikulčice virtuálně

Naši zákazníci

Fulgur
Rest Kunčice
AC Jobs
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
Waldorfská škola Brno
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Moravský zemský archiv v Brně
Město Kuřim
Město Rýmařov
Město Velké Pavlovice
Akademie Věd České Republiky
Tescan
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Diecézní charita Brno
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno, v. v. i.
Nadace Leoše Janáčka

Ocenění a publikace

Rekonstrukce  "zámečku" ve Velkých Pavlovicích na Ekocentrum Trkmanka - Stavba Jihomoravského kraje - 2.místo
Soutěž muzeum Rýmařov - 1. místo
Soutěž Velké Pavlovice - 1. místo

Účast v dalších soutěžích:
Soutěž na nový vstup do Punkevních jeskyní v Moravském krasu
Soutěž Modřice - rekonstrukce - knihovna, muzeum, infocentrum