Důkladná příprava před náročným úkolem…

Začínáme přípravné práce na studii nové stálé expozice o Leoši Janáčkovi v Hukvaldech. Tak výjimečné téma je nutno nejprve zevrubně prostudovat a vcítit se do velkého Mistra…!