Archeologie z nebe

Zbrusu nová výstava Archeologie z nebe v Pavilonu Anthropos vás povznese do nadpozemských výšin, z nichž lze spatřit to, co je běžně neviditelné: stopy života našich předků dávno ukryté pod zemí nebo v reliéfu terénu.

Pavilon Anthropos

Moravské zemské muzeum v Brně

realizace: 2022

Architektonické řešení: Barbora Tesařová, spolupráce: Jan Tesař

Grafické řešení: Barbora Tesařová

Výstava vznikla ve spolupráci

Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. , Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.,  Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. a Národního památkového ústavu 

Zbrusu nová výstava Archeologie z nebe v Pavilonu Anthropos vás povznese do nadpozemských výšin, z nichž lze spatřit to, co je běžně neviditelné: stopy života našich předků dávno ukryté pod zemí nebo v reliéfu terénu.

Naučíte se, jak tyto stopy v krajině číst. Dozvíte se, kam technologicky dospěla archeologie za posledních 100 let a proč má každý jeden archeologický nález smysl.

Čekají vás exponáty, které slouží při dokumentaci památek, archeologické nálezy z letadlem objevených lokalit, rekonstrukce hrobu keltského bojovníka, 3D modely i 3D vizualizace archeologických situací zasazených do leteckých snímků, mnoho krásných záběrů krajiny z ptačí perspektivy, simulátory létání s dronem, hra nebo interaktivní pískoviště, kde si vytvarujete krajinu podle svých vlastních představ.

Multimediální výstava kombinuje tradiční výstavní prvky (velkoformátové fotografie, textové panely, vitríny) s digitálními médii, jako jsou např. 3D brýle se simulací létání dronem nebo obrazovky s virtuálními rekonstrukcemi, jejichž prostřednictvím prezentuje archeologické nálezy v kontextu kulturní krajiny a tu jako nedílnou součást kulturního dědictví.

Výstava je laděna do tří barev země a nebe – hnědé, modré a bílé. Vstupní část je tvořena zvedající se rampou, která evokuje vzlet letadla a také technicky řeší přechod do vyvýšené centrální části. V tomto prostoru vynikají dvě hlavní vizuální těžiště založená na rozdílných výškových úrovních – běžném pohledu ze země a pohledu z pozice nad úrovní terénu.

V centrálním prostoru dominuje kruhové vyvýšené molo. Jeho střed překlenuje rampa, z níž si lze v jedné polovině prohlédnout vymodelované příznaky zviditelňující archeologické objekty pod nimi, a v druhé části  rekonstrukci válečnického hrobu. Zábradlí mola je využito k vystavení hrobové výbavy a umístění čtyř obrazovek. Jedna stěna paneláže v podobě 16 otevíracích okýnek s digitálními fotorámečky slouží jako kvíz.  Archeologické nálezy jsou ve vitrínách vystaveny na písku, který je v několika barevných odstínech vysypán do dvou třetin výšky vitrín a tvoří tak vrstvy evokující archeologickou stratigrafii.

Odpočinková místnost připomíná letištní halu, ve které návštěvník může spočinout v malém kině, v němž se promítají virtuální rekonstrukce letecky objevených lokalit. Najde zde také několik interaktivních herních prvků. Dotykovou obrazovku, ve které si vyzkouší, zda dokáže rozeznat archeologické objekty na leteckých snímcích, interaktivní pískoviště, které se digitálně mění podle toho, jakou krajinu v něm návštěvník vymodeluje nebo prostor, kde si postaví vlastní pravěkou vesnici z 3D modelů.

Návštěvníci obdrží vstupenku s návodem k výrobě origami letadla a tištěné materiály s archeologickým komiksem, doplňujícími informacemi formou QR kódů a společenskou hrou, kterou si mohou zahrát také u stolků v odpočinkové místnosti.