Centrum experimentální biologie Akademie věd ČR Brno

Studie, DÚR: 2018 ​ Urbanistické řešeníPozemek určený pro zástavbu novým objektem leží při ulici Veveří a přímo sousedí s areálem několika budov Akademie věd. V okolí je v současnosti situováno několik objektů vysokého školstvía dalších významných institucí a firem, v budoucnu se uvažuje o výstavbě dalších objektů fakult VUT na protějších plochách. Dostupnost z centra […]

Studie, DÚR: 2018

Urbanistické řešení
Pozemek určený pro zástavbu novým objektem leží při ulici Veveří a přímo sousedí s areálem několika budov Akademie věd. V okolí je v současnosti situováno několik objektů vysokého školství
a dalších významných institucí a firem, v budoucnu se uvažuje o výstavbě dalších objektů fakult VUT na protějších plochách. Dostupnost z centra Brna i z dálničních komunikací (Vídeň, Praha, Bratislava, Olomouc) je velmi dobrá. Dá se říci, že se pozemek nachází v centru studentského dění této části Brna. Rovněž komerční a kulturní vybavení je zde na vysoké úrovni. Pozemek je svažitý směrem k ulici Veveří. První – přízemní patro je tedy v zadní části částečně pod zemí. Hlavní přístup a vjezd do garáží jsou situovány do stávající výšky chodníku přímo z ulice Veveří. Hmota nového objektu je kompozičně zřetelně rozčleněna na dvě části – horizontální dvou patrová část (hlavní vstup, společenské prostory) a vertikální čtyřpodlažní část (laboratoře, pracovny, ubytování). Spodní horizontální hmota dále zahrnuje dvě podzemní patra garáží a technického zázemí. Hlavní vstup do objektu je z ulice Veveří z velkorysého veřejného vstupního prostranství, které vzniklo ustoupením uliční čáry hluboko za hranici parcely. Rovina fasády této dvoupodlažní horizontální hmoty koresponduje s hlavní hmotou sousední budovy Akademie věd (Ústav analytické chemie) a tak vhodně dotváří celý venkovní předprostor těchto budov. Naopak vertikální čtyřpodlažní hmota, umístěná na horizontální hmotě na vzdálenějším kraji od stávající budovy AV, je konzolovitě vysunuta nad nástupní prostor směrem k ulici Veveří. Vysunutá hmota navíc upozorňuje na mimořádnost budovy a vyzývá ke vstupu a k prozkoumání. Na samém okraji hmoty je podepřena šikmými sloupy tvořícími stylizovaná písmena A a V jako odkaz na zkratku Akademie věd. Vjezd do podzemních garáží je umístěn na straně sousedící s vedlejším objektem AV, vedle je vstup do kavárny, která je též přístupná i z velkého vstupního foyer. Vedle je umístěn hlavní vstup do objektu – do velkého foyer. Vstup je zdůrazněn velkým válcovým zádveřím s automatickými posuvnými dveřmi. Po obou stranách objektu jsou vymezeny koridory pro přístup do technického zázemí objektu a také pro požární únikové cesty.

Architektonické řešení
Fasády objektu jsou řešeny racionálně a jednoduše, jejich vnější vzhled odpovídá vnitřnímu uspořádání. Je použit přírodní kámen v kombinaci s černými rámy oken a meziokenními pilíři obloženými jemným vlnitým plechem v barvě zlaté. Stínění oken bude řešeno integrovanými venkovními roletami s elektrickým ovládáním. Venkovní přístupné plochy jsou doplněny zelení (trávy, keře, stromy) a zpevněnými plochami z dřevěných roštů a lavicemi z pohledového betonu.

Dispoziční řešení
Jak bylo popsáno výše, dvě nadzemní horizontální podlaží slouží jako vstupní, shromažďovací a reprezentační prostor. V 1.NP je z ulice situovaný vstup do velkého foyer s velkou recepcí a místem pro odpočinek nebo pro čekající. Z haly vede velké točité schodiště do haly ve 2.NP. Kavárnu v hale lze uzavřít směrem do objektu a nezávisle jí využívat do pozdějších hodin přístupnou pouze z ulice. Dále se zde nachází nezbytné technické a skladové zázemí a jídelna s výdejnou jídel. V těžišti plochy foyer se nachází výstavní prostor s panely a pohovkami pro setkávání nebo konání komorních kulturních akcí a vernisáží. Hlavní komunikace – výtahy a schodiště seskupené do vertikálního komunikačního jádra se nachází hned za recepcí. Toto jádro propojuje všechna podlaží objektu, tedy od druhého podzemního podlaží garáží, až po střechu nad 6.NP. Další výtah s omezeným přístupem slouží pro expedici biologického materiálů se zvláštním režimem. Vjezd do podzemních garáží je po obousměrné přímé rampě, která propojuje všechna dvěpodzemní patra. V podzemních garážích je navrženo celkem 112 míst, z toho 6 pro vozíčkáře. Dle výpočtu je třeba 111 míst.Ve druhém nadzemním podlaží, kam se vystoupí po velkorysém točitém schodišti z foyer v 1.NP, jsou, kromě shromažďovacích prostorů vybavených mimo jiné i sedacím nábytkem v různorodých uskupeních, umístěny dvě přednáškové místnosti pro 132 a 48 posluchačů, kanceláře Střediska společných činností, Moravského centra pro transfer technologií a správy budovy, dále pak sociální zázemí a dvě venkovní atria (respiria) se zelní. Celé druhé patro a jeho velkoryse dimenzované plochy budou sloužit jako hlavní společenské prostory v objektu. Další podlaží (3.NP až 6.NP a střecha) jsou přístupná pouze po schodišti a výtahy v komunikačním jádru. Dispozice těchto pater je řešena tak, že nalevo jsou laboratoře napojené na rozvody z instalačních jader a napravo pracovny a další místnosti. Patra jsou víceméně identická, jejich členění příčkami lze měnit.
V šestém patře jsou navíc přidané ubytovací kapacity. Najdeme zde celkem 8 jednolůžkových pokojů. Střecha nad 6.NP umožňuje pobyt venku. Její hlavní účel je však možnost vybudovat zde výzkumné skleníky. Celkem v návrhu jsou tři skleníky s plochou 45 – 50 m2. Dále je zde strojovna VZT.