Rekonstrukce vily na ulici Heinrichova v Brně

Toto je super duper excerpt pro tuhle super duper helikopteru ktera je strasne cool protoze je zachranarska

Stávající stav

Stávající rodinný byl postaven přibližně před sto lety a nachází se na ulici Heinrichova v  Masarykově čtvrti, tedy ve významné rezidenční vilové lokalitě nedaleko městského centra, takzvané „úřednické čtvrti“. Tato čtvrť vznikala postupně od konce 19. století a je vyhledávanou městskou částí pro svůj klid, blízkost centra Brna, vzrostlou zeleň a architektonicky významné stavby od secese po modenu.

Stávající dům je polořadový a se svým sousedním domem tvoří kompaktní celek, zrcadlově obrácený. Oba objekty vykazují stejné či podobné hmotové členění, řešení fasád, tvaru střechy a užití architektonických zdobných prvků. Sousední dům však tím, že neprošel významnější rekonstrukcí, si zachovává původní zdobné prvky a výrobky, jako jsou okna, dveře, šambrány a podobně. Řešený dům prošel v devadesátých letech významnou rekonstrukcí, kdy byl objekt osazen novými plastovými okny a zateplen a tím byly zrušeny i některé architektonické prvky na fasádě, jako jsou zdobné šambrány kolem horních oken, plastický podhled hlavní římsy, původní vstup apod. Naštěstí nedošlo k poškození hlavních hmotových prvků domu, které stále zachovávají původní řešení.

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení zůstává zachováno, jedná se o stávající objekt, který má být citlivě rekonstruován. Má být obnovena někdejší elegance a původnost rodinného domu a doplněny pouze některé novodobé prvky, které s domem budou vhodně ladit. Je navrženo doplnění přístřešku pro parkování aut vedle vstupu do objektu (až k sousední hranici), balkon se schodištěm do zahrady v 1.np ve dvorním traktu a vikýř na střeše směrem do zahrady. Bude zachována vstupní branka z ulice a oplocení, pouze vjezdová brána bude rozšířena.