Rodinný dům u Brna

Projekt: 2003-05 Realizace: 2005-08 ​ Zadáním investora bylo vytvořit příjemné a atraktivní rekreační sídlo s možností delšího celoročního pobytu. Představa vytvořit zabydlenou venkovskou stodolu volně posazenou na louku předurčovala použití hlavního materiálu domu – kamene. Statické požadavky konstrukce, vzešlé především z velikostí a tvarů otvorů – hlavních kompozičních činitelů v elementární obálce, nakonec vedly k […]

Projekt: 2003-05

Realizace: 2005-08

Zadáním investora bylo vytvořit příjemné a atraktivní rekreační sídlo s možností delšího celoročního pobytu. Představa vytvořit zabydlenou venkovskou stodolu volně posazenou na louku předurčovala použití hlavního materiálu domu – kamene. Statické požadavky konstrukce, vzešlé především z velikostí a tvarů otvorů – hlavních kompozičních činitelů v elementární obálce, nakonec vedly k rozhodnutí “odlít” celý objekt ze železobetonu. Vodorovné pohledové pásy betonu v úrovni 1. np a podkroví nesou výplňové zdivo vyskládané z hrubého kamene – moravské droby. Kámen je užit i na šikmých plochách střech.
Tvar domu je maximálně střídmý a elementární – obdélník o velikosti 16,6 x 8,3 m. Hřeben sedlové střechy není umístěn centrálně, rovněž výšky atik jsou v různé úrovni. Tato kompoziční hra odpovídá vnitřnímu programu v podkroví. Dva vikýře, ohraničené rámy z pohledového betonu, jsou jediným výraznějším kompozičním prvkem hmoty. Hlavními kompozičními prvky jsou velké otvory do fasády různým způsobem reagujícím na dispozici domu. Jedná se o velká francouzská okna, horizontální okna ke zvýraznění okolní krajiny z pohledu zevnitř a také “vybrání” hmoty ve formě lodžie a zasunutého závětří.