Rodinný dům v Brně – Husovicích

studie 2015-2016 ​ Urbanistické řešení Objekt rodinného domu je navrhován do zastavěné lokality převážně rodinných domů v jedné z brněnských městských částí Husovice. Jedná se o klidnou stabilizovanou lokalitu s minimálním stavebním ruchem. Pozemek je podlouhlý svažitý, klesajíc do údolí Husovic v podélné ose sever – západ. V současné době je na pozemku původní polořadový […]

studie 2015-2016

Urbanistické řešení

Objekt rodinného domu je navrhován do zastavěné lokality převážně rodinných domů v jedné z brněnských městských částí Husovice. Jedná se o klidnou stabilizovanou lokalitu s minimálním stavebním ruchem. Pozemek je podlouhlý svažitý, klesajíc do údolí Husovic v podélné ose sever – západ. V současné době je na pozemku původní polořadový rodinný dům přibližně ze 70. let minulého století. Se sousedním domem tvoří kompoziční celek. V minulosti byl dostavován a upravován. S dalším využití domu k rekonstrukci se s ohledem na zcela jiné představy stavebníka a s ohledem na jeho stav dále neuvažuje. Bude tedy odstraněn.

Navrhovaný rodinný dům plně využívá stávající zastavěnou plochu původního domu a dále ji rozšiřuje. Hmota domu v prvním nadzemním podlaží opisuje tvar písmene L. Je logickým vyústěním úvah o provozu a výsledných dispozic, které vznikly na základě zadání stavebníka a dále výchozích skutečností situace na pozemku. Hlavní hmota spočívá ve vyplnění nároží ulic Slezákova a Míčkova. Poté se hmota zúží a pokračuje jako vysunuté rameno podél ulice Míčkova. Druhé nadzemní podlaží zabírá půdorysně pouze hlavní hmotu prvního podlaží. Dům tedy z pohledu ze zahrady vytváří atrium ve tvaru L, od ulice Slezákovy je odcloněno dvoupodlažní hmotou, od ulice Míčkovy jednopodlažní podlouhlou hmotou. Příkré klesání svahu je využito ještě pro umístění podzemního zázemí pro technologii pod vysunutým křídlem při ulici Míčkova.

Architektonické řešení

Tvarování hmoty domu a celkové architektonické řešení vychází z dispozičního uspořádání, které zformovalo objekt do dvou jasně rozpoznatelných hmot – hlavní hmota prvního patra a ustoupená hmota druhého patra. Ustoupení druhého patra, patné z ulice Slezákovy, je odkazem na členění původního objektu předsunutým rizalitem původního vstupu a vjezdu do garáže.

Fasáda je rozčleněna většími či menšími okenními a dveřními otvory v kombinaci základních tvarů čtverce a obdélníku, případně kombinací těchto tvarů a scelováním oken do větších kompozičních celků pomocí stejnobarevných mezi otvorových panelů. Záměrem bylo vytvořit klidnou a ucelenou fasádu, která vhodně zapadne do stávajícího prostředí původních rodinných domů ovšem bez potlačení jejího moderního – současného – vzhledu.

Barevné řešení je decentní a schválně řešené pouze ze základních barev materiálů – světlá omítka v odstínu světle okrově-šedé a tmavší barva hliníkových výplní otvorů pro jejich kontrastní zdůraznění vůči omítce. Dále několik prvků stříšek a říms s pohledového betonu. Lodžie ve druhém patře je obložena dřevěným obkladem pro zjemnění celé kompozice.