Rodinný dům v Býkovicích

projekt: 2005-06, relizace: 2006-07 Rodinný dům je situován v extravilánu obce Býkovice, malé vesnice mezi Černou Horou a Lysicemi. Malebnost tohoto kraje je dána převážně kopcovitým terénem, kde se střídají husté lesy s pastvinami. Původní zástavba Býkovic leží při komunikaci vedoucí z Černé Hory přes obec Žerůtky do Lysic a částečně při silnici vedoucí do Dlouhé Lhoty a […]

projekt: 2005-06, relizace: 2006-07

Rodinný dům je situován v extravilánu obce Býkovice, malé vesnice mezi Černou Horou a Lysicemi. Malebnost tohoto kraje je dána převážně kopcovitým terénem, kde se střídají husté lesy s pastvinami. Původní zástavba Býkovic leží při komunikaci vedoucí z Černé Hory přes obec Žerůtky do Lysic a částečně při silnici vedoucí do Dlouhé Lhoty a dál. Směr hlavní komunikace a způsob původní zástavby obce úzce souvisí s morfologií okolního terénu. Obec je sevřena mezi nevelké kopce a tím je dán její specifický genius loci, působící přinejmenším tak, že se zde člověk cítí dobře a v klidu.

Pozemek určený pro zástavbu se nachází na jednom z kopců severně od obce a v podstatě by se dalo říci „za humny“ původní zástavby. Jsou zde louky, celé území je již rozparcelováno a v budoucnu se uvažuje o výstavbě více rodinných domů. K pozemkům vede příjezdová komunikace (polní cesta), která slouží pro zemědělské a lesní stroje. Pozemky  jsou u komunikace nejprve rovné, poté se prudce svažují směrem do vesnice. Jejich orientace je SV-JZ.

Dům je umístěn od komunikace 6,8 m. Dva metry z pozemku budou obětovány pro inženýrské sítě a venkovní stání dalších aut. Teprve pak bude pozemek oddělen plotem.

Dům je navržen pro 2-3 člennou rodinu s možností ubytování hostů. Bude přízemní, částečně podsklepen. Návrh domu vychází z požadavků a představ investora, které se téměř shodovali s představami o citlivém a zodpovědném přístupu architekta k zástavbě v daném prostředí.  

Dům je navržen jako hmotová a prostorová kompozice sestavená ze tří částí – hmot. Každá hmota reprezentuje jednotlivou náplň. Dvě hmoty určené pro obytnou funkci jsou tvarem téměř identické, materiálově zcela stejné. Třetí hmota určená pro vstup, hospodářské zázemí a bazén je již zcela odlišná. Ve vnitřním prostoru domu však nepociťujeme oddělenost jednotlivých hmot, ale díky centrální chodbě spíše plynulý a volný prostor. Hmoty obytných místností (jídelna, kuchyně, obývací pokoj a dále ložnice a koupelna) jsou přízemní a budou mít pultovou střechu se zaatikovým žlabem. Budou zatepleny fasádním polystyrenem se světle zelenošedou omítkou. Hmota se vstupním zádveřím, hospodářským zázemím a místností s bazénem je podsklepená a bude zde umístěna veškerá technologie domu. Tato hmota bude mít rovnou střechu a bude obezděna hrubou kamennou přizdívkou.

Okna jsou dřevěná z profilů euro, v některých místech je rám zdvojen. Prosklená fasáda do místnosti s bazénem bude z hliníkových profilů a dvě krajní křídla budou posuvná. 

Parkování je řešeno jako venkovní stání vedle chodníku vedoucím od branky ke vstupu pod dřevěnou pergolou. Mezi obývacím pokojem a místností s bazénem je navržena venkovní terasa vydlážděná z hrubších kamenů.

Terasa je zastřešena dřevěnou pergolou s popínavými rostlinami.