Rodinný dům v Drnovicích

studie 2021 dokumentace pro stavební povolení: 2022 dokumentace pro provedení stavby: 2022 ​ Urbanistické řešení Objekt rodinného domu je navrhován do zastavěné lokality rodinných domů v severní části obce Drnovice. Jedná se o nově vzniklou klidnou lokalitu se stávajícími rodinnými domy, převážně již dokončenými. Navrhovaný rodinný dům je situován v mírném svahu napravo od příjezdové […]

studie 2021

dokumentace pro stavební povolení: 2022

dokumentace pro provedení stavby: 2022

Urbanistické řešení

Objekt rodinného domu je navrhován do zastavěné lokality rodinných domů v severní části obce Drnovice. Jedná se o nově vzniklou klidnou lokalitu se stávajícími rodinnými domy, převážně již dokončenými. Navrhovaný rodinný dům je situován v mírném svahu napravo od příjezdové komunikace. Pozemek má víceméně pravidelný obdélníkový tvar rozměru cca 48 x 24,5m. Jeho orientace v delší ose je SV – JZ, je tedy více méně jižní orientace.

Navrhovaný dům je na své parcele umístěn dle regulí zástavby lokality a respektuje danou uliční čáru. Půdorysný rozměr domu je 13 x 17 m. Je dvoupodlažní se šikmou střechou – tvar tzv. zborcené plochy, kdy je jeden roh domu vytažen vzhůru a tím je vytvořen přirozený spád ve dvou směrech. Objekt má pak ze dvou stran jakoby pultovou střechu a ze zbývajících dvou rovnou. První patro je v úrovni spodní zahrady a je zde umístěn vstup do domu, garáž pro dvě auta a technické zázemí. Druhé patro je koncipováno jako obytné, přístup do něj je vnitřním schodištěm, ale i venkovním schodištěm vedle garáže. Horní patro je oproti spodnímu patru půdorysně ustoupené ve směru svahu a tím je vytvořena široká venkovní obytná terasa, která rozšiřuje obytný prostor před kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Objekt respektuje stávající přípojky technických sítí i stávající sjezd na pozemek.

Architektonické řešení

Tvarování hmoty domu a celkové architektonické řešení vychází z dispozičního uspořádání a výškových poměrů pozemku, které zformovaly objekt do kompaktního tvaru dvou vzájemně posunutých hmot. Ve spodním patře, které navazuje na okolní terén, je situován hlavní vstup a vjezd do garáže. Toto patro je z maximální části zasypáno vytěženou zeminou, aby co nejvíce splynulo s okolní zahradou a zelení.  Na něm postavené druhé patro je posunuto do svahu tak, aby na uvolněném místě vznikla velká terasa, která slouží jako rozšířený venkovní prostor pro hlavní obytné místnosti – kuchyni, jídelnu a obývací pokoj. Toto základní hmotové uspořádání reaguje na sklon pozemku a jeho stoupající charakter a umožňuje tak situovat venkovní obytný prostor terasy na jižní stranu objektu s napojením na zahradu po obou stranách terasy. Z místa od garáže vede k terase přímé venkovní schodiště. Tvar domu, kromě výše popsaných posunutých hmot, má jediný další výrazný a určující prvek – šikmou středu (tzv. zborcená plocha), který vznikla vytažením jihozápadního rohu domu do výšky, a tím se definoval šikmý tvar dvou hran domu. Venkovní terasa je pak ještě doplněna výraznými dřevěnými rámy – nosníky pro stínění terasy a pro popínavou zeleň. Tato pergola zjemňuje výrazné tvary domu a pozvolna vtahuje okolní zahradu k domu. Vytváří příjemné stíněné intimní prostředí pro obyvatele a rozšiřuje venkovní prostory o venkovní část.  Fasáda je rozčleněna většími či menšími okenními otvory v kombinaci základních tvarů čtverce a obdélníku. Záměrem je vytvořit klidnou, ucelenou, ale i jemně rozehranou fasádu.

Barevné řešení je decentní a řešené pouze ze základních barev materiálů – světlá omítka v odstínu velmi světle okrově-šedé a tmavší, hnědo šedá barva výplní otvorů, pro jejich kontrastní zdůraznění vůči omítce. Všechna okna na osluněné strany budou chráněna venkovními roletami nebo žaluziemi. Terasa před domem na západní fasádě je opatřena konstrukcí stínící pergoly. Celá spodní zapuštěná část prvního patra bude obložena dřevěnými prvky včetně garážových vrat. Pro venkovní komunikace a chodníky je užito přírodního kamene v kombinaci se štěrkem. 

Provozní řešení

Vstup do objektu je z 1.np z úrovně příjezdové komunikace hned vedle garáže. Vstoupíme do zádveří zařízeného lavičkou a šatními skříněmi. Odtud je vstup do pracovny a garáže. Garáž je určena pro dvě auta, dále je zde prostor pro technologii domu a skladovací zázemí. Dále vstoupíme do chodby s hlavním schodištěm vedoucím do 2.np. Z této chodby jsou přístupny místnosti prádelny, wc se sprchou a saunou. Tato chodba je rovněž vybavena dalšími šatními skříněmi. Po schodišti vstoupíme do druhého patra. Naproti schodiště je velké okno se vstupními dveřmi do zahrady výškově upravené do úrovně tohoto patra. Vstoupíme do větší chodby, která slouží jako dělicí část mezi obytnou a klidovou částí. Vlevo od schodiště pokračujeme do kuchyně, dále jídelny a to vše je propojeno s obývacím pokojem při západní straně domu. Do těchto obytných místností jsou dva vstupy, každý pro straně schodiště. V druhé části – klidové – oddělené chodbou – jsou po stranách dispozice dva dětské pokoje, uprostřed ložnice se samostatnou malou koupenou s wc a v čele chodby společná větší koupelna. Mezi vstupy do pokojů je ještě samostatné wc. Z kuchyně, jídelny a obýváku je přístupná venkovní terasa chráněná dřevěnou pergolou. Přímo z terasy můžeme po bočním venkovním schodišti sejít zpět do úrovně prvního patra ke garáži.