Rodinný dům v Jevanech

projekt: 2005-07, relizace: 2007-09 Navržený rodinný dům se nachází v intravilánu obce Jevany severně od Jevanského rybníku. Okolní stávající zástavba je tvořena převážně rodinnými domy z období cca od 60-tých let po současnost s různou kvalitou architektury. Pozemek je kosodélníkového tvaru svou delší stranou orientovanou v ose cca sever-jih a s rozměrem asi 33×44 metrů. […]

projekt: 2005-07, relizace: 2007-09

Navržený rodinný dům se nachází v intravilánu obce Jevany severně od Jevanského rybníku. Okolní stávající zástavba je tvořena převážně rodinnými domy z období cca od 60-tých let po současnost s různou kvalitou architektury. Pozemek je kosodélníkového tvaru svou delší stranou orientovanou v ose cca sever-jih a s rozměrem asi 33×44 metrů. Je mírně svažitý se sklonem od západu na východ a převýšením cca 1,4 metru.
Objekt rodinného domu je umístěn v severní části pozemku. Vjezd na pozemek je umístěn z jižní strany. Přístupová a příjezdová komunikace vedou souběžně až ke vstupu a vjezdu do garáže.
Dům má dvě nadzemní podlaží. Půdorysný tvar připomíná nepravidelné písmeno “T”. Dělí se na dvě základní hmoty, z nichž jedna dřevěná je spíše provozní a hospodářská, pohledově podpírá druhou – hlavní hmotu z lícových cihelných pásků. Hlavní hmota má tvar podlouhlého kvádru rozměru 21,6 m x 7 m se střechou tvořenou zborcenou plochou, která vznikla povytažením jednoho horního rohu této hmoty. Dřevěná hmota je zastřešena rovnou střechou.