Rodinný dům v Líšni

realizace: 2012 ​ Urbanistické řešení Místo určené pro stavbu rodinného domu se nachází v jedné z Brněnských okrajových čtvrtí – Líšni. Atraktivitu místa ještě zvyšuje fakt, že se jedná o zcela okrajovou a klidnou část této čtvrti v blízkosti lesů. Pozemky jsou mírně svažité směrem k jihu a západu, s hranou svahu u příjezdové komunikace. […]

realizace: 2012

Urbanistické řešení

Místo určené pro stavbu rodinného domu se nachází v jedné z Brněnských okrajových čtvrtí – Líšni. Atraktivitu místa ještě zvyšuje fakt, že se jedná o zcela okrajovou a klidnou část této čtvrti v blízkosti lesů. Pozemky jsou mírně svažité směrem k jihu a západu, s hranou svahu u příjezdové komunikace. Pozemky určené pro stavbu domu mají celkový rozměr cca 30,7 x 70 m. V severní části téměř sousedí s líšeňským hřbitovem. V této části je umístěn stávající stožár VN. Návrh respektuje ochranná pásma a regulativy určená v územním řízení.

Objekt rodinného domu je třípodlažní s prvním podzemním podlažím přístupným z jihu od příjezdové komunikace. První nadzemní podlaží je napojeno na zahradu ze severu domu, od příjezdové komunikace se jeví jako druhé patro. Druhé nadzemní podlaží je zastřešeno rovnou střechou.

Dům je umístěn ve spodní (jižní) části pozemků, a to dle schváleného územního řízení. Hlavní objem (1.np) je od hranice pozemku z jihu vzdálen 4,15 m, spodní patro s garáží a vstupem je vzdáleno 6,85 m. Od pravé hranice pozemku je objekt vzdálen 3,5 m, od levé 4,85 m. Hloubka objektu prvního nadzemního podlaží je 16 m, což odpovídá hranici výstavby z úr.

První podzemní a druhé nadzemní patra jsou oproti prvnímu nadzemnímu půdorysně ustoupená. Toto řešení vyplývá ze zadání investora, které vychází z prostorových a provozních požadavků.

Základní rozměr objektu v 1.np je 22,6 x 16 m. Ostatní patra jsou ustoupená a mají tvar písmene L.

Dispoziční řešení

Dům je po patrech v podstatě rozdělen na tři základní provozní celky: podzemní podlaží jako vstup a technické zázemí, první nadzemní jako obytné s výstupem na zahradu při severní fasádě a s bazénem a druhé nadzemní jako klidové patro s ložnicemi a koupelnami.

V 1.pp je umístěn vstup se zádveřím, vstupní halou, šatnou a schodištěm do 1.np. Vedle vstupu ve stejné úrovni je situována garáž (s rozšířeným prostorem pro sklad domovního a zahradního vybavení) a na ni navazující technická místnost, vedle bazén (přístupný z 1.np) a propojovací chodba se skladem a sklepem do vstupní haly.

Po schodišti z haly vstoupíme do 1.np, do prostoru společné chodby, která je již součástí obytného prostoru. Za schodištěm je situována kuchyně, následuje jídelna a obývací pokoj. Ten je od jídelny opticky rozdělen nábytkovou stěnou se zabudovaným krbem. Vedle obývacího pokoje (při severní fasádě) se dále nachází místnost pro kulečník, která je oproti ostatním prostorům snížena o 0,3 m. Vedle této místnosti se dále otvírá venkovní atrium, které zabíhá hluboko do dispozice domu a rozděluje tak část obytnou od části „vodní“ s bazénem a saunou. Ve směru schodiště za vstupní chodbou, která rovněž navazuje na atrium, následuje pracovní koupelna, wc, sprcha a pokoj pro domácí práce. Pak následuje bazénová hala s bazénem a vestavěnou saunou. Atrium opticky propojuje bazén, chodbu a kulečníkovou místnost. V létě bude sloužit jako stíněný venkovní prostor.

Po identickém schodišti jako z 1.pp vystoupíme do 2.np, které je určeno pouze pro ložnice a s tím související místnosti. Vstoupíme do chodby orientované do zahrady (sever) a osvětlené velkým oknem. Z této chodby jsou přístupny dva dětské pokoje a wc, které je průchozí do společné koupelny pro děti. Na opačné straně vstoupíme do ložnice rodičů, ze které je dále přístupná velká koupelna a samostatná šatna. Toto patro je, stejně jako 1.pp, půdorysně ustoupené. Na střeše nad 1.np bude v místě koupelny a ložnice rodičů přístupná terasa, ostatní plochy střechy budou osázeny zelení.

 

Architektonické řešení

Tvarování hmoty domu a celkové architektonické řešení vychází z dispozičního uspořádání, které rozdělilo objekt do tří velikostně a funkčně odlišných celků. Hmota prvního nadzemního podlaží je půdorysně největší, ostatní patra jsou menší a půdorysně ustoupená. Další podněty, které tvořili koncepci návrhu domu, jsou tvar pozemku, orientace a výhledy z pozemku, především na vzdálenější horizont s kapličkou zvanou Kostelík. Tyto úvahy vedly k představě o domu, který je svou největší hmotou položen na hranu pozemku a pomocí větších či menších horizontálních oken (dle určení místnosti a nejčastější výšky pozorování) dát vplout okolní krajině do nitra domu. Ostatní patra (1.pp a 2.np) odpovídají více vnitřní náplni a členění oken a obkladu je více racionální a střídmé. Hlavní hmota 1.np je tedy vykonzolována nad vstupní předprostor, částečně i do boků, aby bylo dosaženo pocitu položení objemu na pozemek. Fasáda tohoto patra bude z barevné omítky v barvě hnědo-šedé. Okna tmavě šedá. Zbývající patra budou obložena světle krémovými velkoformátovými deskami s identicky barevnými okny. Terasy atria a na střeše ve 2.np budou z dřevěných roštů.