Velkomoravské Mikulčice virtuálně

Místo konání: Výzkumná základna Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., v Mikulčicích-Trapíkově ​ realizace: 2022 Architektonické řešení: Barbora Tesařová Grafické řešení: Barbora Tesařová ​ Moderní technologie 21. století hrají stále větší roli v archeologii i dalších historických oborech. Archeologii dávají jedinečnou možnost zkoumat objekty z míst nedostupných v reálném světě, vracet se virtuálně […]

Místo konání: Výzkumná základna Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., v Mikulčicích-Trapíkově

realizace: 2022

Architektonické řešení: Barbora Tesařová

Grafické řešení: Barbora Tesařová

Moderní technologie 21. století hrají stále větší roli v archeologii i dalších historických oborech. Archeologii dávají jedinečnou možnost zkoumat objekty z míst nedostupných v reálném světě, vracet se virtuálně v čase nebo prohlížet a analyzovat ty nejdrobnější detaily na nalezených artefaktech. Názorně to demonstruje výstava „Velkomoravské Mikulčice virtuálně“, pořádaná mezi 24. srpnem a 31. říjnem 2022 Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v jeho moderní výzkumné základně v Mikulčicích.

Výstava prezentuje virtuální modely archeologických objektů a artefaktů z mikulčického hradiště, a to formou animací, holografických vitrín, rozšířené reality apod. Na vybraných výsledcích téměř 70 let trvajícího archeologického výzkumu v Mikulčicích jsou demonstrovány nové možnosti 3D dokumentace, vizualizace a analytického zobrazení. Výstava se zaměřuje především na možnosti aplikace 3D dokumentace a dalších digitálních technologií při archeologickém výzkumu, aniž by však rezignovala na vizuální atraktivitu.

Výstava „Velkomoravské Mikulčice virtuálně“ je výsledkem projektu NAKI II „Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu“, podporovaného v letech 2017–2022 Ministerstvem kultury. Archeologický ústav AV ČR, Brno, připravil výstavu s finanční podporou Akademie věd ČR a za organizačního přispění Masarykova muzea v Hodoníně jako správce lokality – národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích.