Vila u Vltavy

Pozemek určený pro budoucí výstavbu rodinné vily leží v hlubokém údolí na pravém břehu řeky Vltavy nedaleko obce Štěchovice v katastrálním území Hradišťko.

soutěžní návrh – 2001

1. místo

Pozemek určený pro budoucí výstavbu rodinné vily leží v hlubokém údolí na pravém břehu řeky Vltavy nedaleko obce Štěchovice v katastrálním území Hradišťko. Je vzdálen asi 30 minut jízdy od Prahy směrem na jih. Nachází se v okrajové části hustší výstavby rodinných, převážně jedno až dvou podlažních domů. Stoupá do mírného svahu, má nepravidelný kosodélníkový tvar a svoji užší stranou je orientován v ose sever-jih. Horní částí prochází hranice hladiny 100-leté vody.

​Urbanismus

​Na daném pozemku působí vzhledem k jeho tvaru, situování a orientaci hned několik omezujících faktorů. Jak již bylo zmíněno, prochází pozemkem hranice 100-leté vody, před kterou není dovoleno stavět. Znamenalo by to tedy, že stavbu bude třeba umístit její jižní hranou asi 15 metrů od severního konce. Na takto vymezeném staveništi nezbývá mnoho možností navrhnout stavbu, která by plošně odpovídala požadavkům investora a přitom by nebyla příliš vysoká a nezastavovala by celé území pro stavění povolené, tedy s hranicí zastavění 2 metry od hranice pozemku.

Dalším omezujícím faktorem na staveništi je jeho orientace vůči světovým stranám. Bylo by nasnadě orientovat dům delší stranou na jih, aby bylo prosluněno a v zimě částečně vytápěno co nejvíce místností. Na tomto pozemku je však tato možnost silně omezena.

Návrh tedy řeší zastavění radikálněji a komplexněji, za splnění všech nároků investora, výše uvedených regulativ, hygienických požadavků a požadavků současné architektury a kvality bydlení.

Hlavní hmota domu směřuje přibližně v ose sever-jih, na jižní straně je zúžen. Tvar částečně kopíruje tvar pozemku, ale nikdy ne zcela přesně. Nejedná se tedy o formální přepis tvaru staveniště, ale úhel každé hrany nese své opodstatnění. Hmota je asi z jedné třetiny zapuštěna v zemi, zbývající část prochází nad svahem a je podepřena pilíři. Dík tomuto řešení leží hladina 100-leté vody pod spodní hranou desky 1.np.

Půdorysná stopa domu je ve 2.np rozšířena o vysunutou hmotu, která je podepřena sloupy. Toto řešení přivádí do domu optimální množství slunečního záření a umožňuje široký rozhled do údolí. Zároveň však umožňuje umístit ty místnosti, které vyžadují spíše chlad a nebo nemají speciální nároky, do severního cípu. Příjezd na pozemek je z jižní strany a jedna stopa zpevněné plochy slouží jako pěší přístupová komunikace. Komunikace podjede vysunutou hmotu budovy a ústí ke vstupu a do garáže.  V ose příjezdové komunikace je umístěno dřevěné molo pro kotvení jachty, která je takto viditelná z každého místa na jih orientovaných místností.

Architektura

Tvar domu a ztvárnění fasád zcela vychází z výše uvedených skutečností, z okolního kontextu a samozřejmě z požadavků investora. V 1.np je umístěna garáž s dílnou, propojenou se vstupní halou. Hala je prosvětlená místnost s lavicí a s množstvím vestavěných skříní. Z haly je přístup do prádelny a sušárny, kde je umístěn i kotel. Krátkou chodbou vstoupíme do pracovny, která se nachází na samém jižním konci domu. Pracovní část je celá prosklená a ohýbaná skla v tenkých rámech umožňují nerušený pohled do údolí na skály a řeku. Před fasádou je úzká veranda s roštem z dubových fošen, která zvenku propojuje pracovnu a vstupní část. Některá okna lze zcela otevřít a pracovat tak téměř venku. Pracovna zahrnuje i malou kuchyňku, sprchu a wc. Mezi vestavěnými skříněmi či policemi (dle potřeby) je vstup do archivu.

Po schodech ve vstupní hale vyjdeme do 2.np. naproti klidového atria s menším listnatým stromem uprostřed (bonsai) a s vysypanými říčními oblázky. Atrium prosvětluje tuto část chodby, kde jsou opět umístěny vestavěné skříně. Nalevo od schodiště vstoupíme do kuchyně s malým barem a úzkým oknem pro přisvětlení pracovní plochy. Následuje jídelna, která přiléhá k již zmíněnému atriu se stromem, takže i když se nacházíme ve druhém podlaží, je umožněn kontakt s přírodou. Před kuchyní a jídelnou se rozprostírá velká terasa s dřevěným roštem a s hot-spa. Otevřením velkých posuvných oken lze celý prostor interiéru a exteriéru propojit. O 300 mm níže pokračuje z jídelny obytná místnost s krbem. Opět oba prostory jídelny a této místnosti jsou propojeny, schodek a zabudované nízké skříně pouze opticky vymezují odlišné užívání obou místností. Krb je v obývacím pokoji umístěn v prosklené jižní fasádě tak, že z pohovky lze sledovat buď  okolní krajinu s řekou a skálami, anebo plápolající oheň. Severní strana pokoje je bez oken určena pro knihovnu nebo jiný nábytek.

Napravo od schodiště jsou situovány ložnice s koupelnou, kde do ložnice skrze atrium vstupuje jižní světlo a přitom je to schované a intimní místo. Strom se díky velkému oknu stane téměř součástí pokoje a jeho účinek se bude měnit spolu s roční dobou. Naproti je šatna, menší koupelna navazující na univerzální pokoj, ve kterém mohou přespat hosté.  Ve stropě chodby je navržen úzký světlík. Proti přílišnému dopadu slunečních paprsků je bráněno pomocí elektronicky ovládaných žaluzií z umělé tkaniny v barvě tmavomodré v obytné kuchyni a béžové v pracovně.

Materiály navržené pro tento dům vychází z výskytu materiálů v okolní přírodě. Proto navrhuji použít kámen na 1.np jako materiál, který působí pevně a solidně a který bude sloužit jako sokl druhému patru, které navrhuji obložit světlými prkny. Přitom jednotlivé desky pater ve fasádě budou vyrobeny z betonu a přiznány. Podpěry vysunuté hmoty budou z ocelových trubek svařených do tvaru nepravidelného písmena X.

Komíny z krbu a z kotelny budou opláštěny chromovaným plechem. Rámy oken a dveří budou hliníkové nebo ocelové v barvě tmavé stříbrné. Povrch zpevněných ploch bude proveden z takového materiálu, který umožňuje prorůstání trávy. Oplocení pozemku navrhuji provést z klasického plotu s kosočtvercovými oky obaleného tmavě zelenou umělou hmotou. Zahradní úpravy projdou samostatným odborným projektem. Koncept  by měl však být takový, aby umožňoval nerušené výhledy do údolí a zároveň zintimnil daný prostor.