Studie Komunitního domu v Pustiměři

Dokončili jsme studii Komunitního domu pro seniory v obci Pustiměř. Výslednou koncepci jsme pojali jako návrat k tradičnímu stavění – jednoduchému, čistému a s drobnými datialy fasády, které se používaly dříve.